Фокс Оптики Оптики Фокс с награда на списание Forbes

МАГАЗИНИ В СОФИЯ:ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Бул."Ал. Стамболийски" 61
тел./факс: 02/980 02 15
e-mail: office@foxoptics.com

Публична покана

Документация за избор на изпълнители с процедура „Избор с публична покана“ с предмет:
„Закупуване и доставка на специализирана диагностична техника за първичен скрининг на зрението и на пробни рамки, по две обособени позиции“:

1) ОП 1: „Закупуване и доставка на специализирана диагностична техника за първичен скрининг на зрението“

2) ОП 2: „Закупуване и доставка на пробни рамки“.

Процедурата се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-1.003-2181 ”Устойчива заетост за качествени работни места в „Фокс“ ООД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020“.

За изпълнение на проекта е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2181-C01 от 18.04.2017 г.

» Документация

Видео

Get Flash to see this player.

SEIKO винаги дава повече!

Още видео

Новини

Да направим ли различен избор
Едно от сетивата ни, с които най-точно възприемаме света около нас е зрението. Именно поради това, усещаме най-малката му промяна. Още от времето на Архимед и Сенека, човек търси различни начини да подобри зрението си. Не бих искала да се връщам в онези времена и ... още

всички новини »

Съвет на деня